Jak zacząć przygodę z Tarotem?

Kto może wróżyć z kart?

Oczywiście każdy! Osobom o lepszej intuicji będzie zdecydowanie łatwiej, ale każdy jest w stanie przyswoić przynajmniej podstawy wróżenia. Najlepszym sposobem na naukę jest wróżenie samemu sobie. Poznasz własne odczucia względem kart, nauczysz się wychwytywać najważniejszą pierwszą myśl, wyczujesz każdy ważny szczegół.

Jak zacząć?

Najlepiej od razu poznać znaczenie kart, nawet jeśli nie mamy do nich dostępu. Po zgłębieniu odpowiedniej wiedzy przechodzimy do praktyki – najważniejsza jest harmonia myśli, wyciszenie i pełne skupienie, pytania muszą być konkretne, odpowiednio dobrane do sytuacji lub naszego problemu, zachowaj obiektywizm wobec samego siebie, nawet w przypadku pesymistycznych wieści.

Jakie kupić karty?

Rodzajów talii jest tyle, ilu wróżbitów i każdemu odpowiada inna. W wyborze kart należy kierować się intuicją – pierwszym odczuciem (!) oraz wyglądem rysunków na kartach. Im bardziej drapieżne obrazy, tym myśli mocniej kierują się na negatywne odczucia. Intuicja na pewno podpowie odpowiednie karty dla Ciebie.

Jak układać karty?

Żadna karta pojedynczo nie da jasnej odpowiedzi, dlatego łączymy je w kombinacje. W przypadku ogólnego układu nie musimy zadawać pytania, a otrzymane informacje będą służyły nam pomocą podczas odpowiedzi na pytanie do rozkładu szczegółowego. Odpowiednie zaangażowanie i praktyka pozwolą początkującym wróżbitom wymyśleć ich własne układy, ale nie wolno zapominać o tym, by nauczyć się kilku podstawowych w sposób perfekcyjny, oto kilka podstawowych:

trzy-karty

To najprostszy układ, w którym trzy karty układamy kolejno od lewej do prawej i tak samo je czytamy. Karta pierwsza przedstawia przeszłość, druga teraźniejszość, a trzecia przyszłość, ale wraz z poziomem opanowania możemy przypisywać kartom inne znaczenia (przykład: pierwsza – pozytywy, druga – negatywy, trzecia – wynik; pierwsza – myśli, druga – uczucia, trzecia – uczynki).

uklad-krzyza

Stosowany przy konkretnych pytaniach. Używamy sześciu kart, gdzie 5 rozkładamy w kształt krzyża, a szóstą kładziemy obok – będzie ona oznaczała ogólny skutek wróżby. W tym układzie każda karta posiada odrębne znaczenie.

uklad-podkowy

To układ do wróżenia ogólnego i szczegółowego, składający się z siedmiu kart, gdzie każda karta ma przypisane odpowiednie znaczenie.

uklad-wachlarza

Karty układamy w 7 grupach po trzy, natomiast ostatnia karta (najczęściej wybierana z Małych Arkan) opisuje osobę, której wróżymy. Ten rozkład sprawdza się najlepiej w przypadku wróżb ogólnych, bez konkretnych pytań. Znaczenie grup powyżej na rysunku.

uklad-kalendarza

Idealnie pasuje do przepowiadania wydarzeń rozłożonych w czasie, na przykład z kolejnych miesięcy roku. Potrzebnych jest 13 kart – jedną układamy na środku, a pozostałe wokół (podobnie, jak godziny w zegarze).

Układ Horoskopu – karty rozkładamy identycznie, jak w KALENDARZU, jednak przed samym rozłożeniem należy podjąć decyzję, czy będzie to układ HOROSKOPU, czy KALENDARZA. Różnicą są znaczenia poszczególnych kart. I tak: karta środkowa – ogólny wpływ na osobę, karta 1. – charakter osoby, karta 2. – sprawy materialne, karta 3. – krótkie podróże, rodzeństwo i nauka, karta 4. – życie rodzinne, dzieciństwo, karta 5. – romans, wypoczynek, zabawa, dzieci, karta 6. – praca, nałogi, zdrowie, karta 7. – partnerstwo biznesowe lub osobiste, karta 8. – seksualność, wspólne dobra, majątek rodzinny i inwestycje, karta 9. – dalekie podróże, religia, filozofia, karta 10. – kariera, status społeczny, obrany kierunek, karta 11. – przyjaciele, życie towarzyskie, nadzieje na przyszłość, karta 12. – tajemnice, ukrycie wrogowie i to, w czym Ty dla siebie jesteś wrogiem.

Wróżka Karen