KONTAKT Z ZAŚWIATAMI

Niemal każdy z nas, kiedy traci bliską osobę, oddałby niemal wszystko, aby tylko móc raz jeszcze porozmawiać ze zmarłym. Wiele osób szuka takiej możliwości i udaje się do medium. Kto to taki? To człowiek, który dzięki niezwykłej wrażliwości, nadprzyrodzonym umiejętnościom, a czasem traumatycznym przeżyciom, potrafią łączyć się z zaświatam. Często osoba, która stała się medium ma za sobą śmierć kliniczną. Zatem sama znalazła się na pograniczu światów, lub wręcz przekroczyła granicę, wówczas dusze zmarłych traktują ją jako łącznika ze światem żywych. Czy to dar? Można by pomyśleć, że tak, tym bardziej, że niejedno medium pobierało […]