Pies

Pies

Pies jak to Pies poszukuje aprobaty i zrozumienia. Lubi pomagać innym choć czasami sam też potrzebuje pomocy. Unika wszelkiego ryzyka, ponieważ boi się zostania ofiarą niesprzyjającego mu  losu. Z natury potrzebują kogoś, kto będzie ich pilnował i nakierowywał na prawidłowy tor. Psy mają szaleńcze pomysły i często nie myślą nad konsekwencjami swoich działań.