Deja vu

Deja vuDeja vu

Chyba każdy z nas zna to uczucie, kiedy robiąc coś ma wrażenie, że ta sytuacja już się wydarzyła. To takie przeświadczenie, że już tu byłem i robiłem dokładnie to samo co teraz jednak wydaje się to być całkowicie niemożliwe.

Tak jakby cała dana sytuacja już kiedyś się odbyła się i miała taki sam przebieg jak teraz. To właśnie to uczucie nazywane jest mianem deja vu (czytaj deża wi) bądź sporadycznie flashback (wydarzenie z przeszłości) . Deja vu oznacza dosłownie „już widziane”. Uczucie to, samo w sobie cały czas okryte jest pewną dozą tajemnicy. Niby termin badany przez naukowców, jednak nadal dokładnie nie wiadomo czemu deja vu w ogóle się pojawia i na jakiej rzeczywiście działa zasadzie.

Według teorii naukowej jest to element sprawdzianu, który mózg sam sobie zadaje. Poprzez próbę skojarzenia podobnych faktów, sprawdza czy dobrze zapamiętał dane informacje. I właśnie w chwili gdy dochodzi do próby rozpoznania sytuacji i skojarzenia jej z tą, która już kiedyś miała miejsce czujemy tzw. deja vu. Pojawia się ono wraz z chwilą w której nasz mózg kojarzy ze sobą podobne elementy np. kilka miesięcy temu spotkałeś się ze znajomymi. Wśród towarzystwa były trzy kobiety i dwóch mężczyzn, większość osób była ubrana na niebiesko, a ty akurat spóźniłeś się na imprezę. Teraz, po czasie sytuacja wygląda bardzo podobnie. Wchodzisz na spotkanie spóźniony, prawie wszyscy są znów ubrani na niebiesko i większość towarzystwa stanowią kobiety. W chwili w której mózg skojarzy ze sobą te dwa wydarzenia dochodzi do silnego uczucia deja vu. Sytuacja owszem, wydarzyła się ale nie była taka sama, tylko podobna. Takie jest jedno z oficjalnych naukowych stanowisk. Jest też wersja nieoficjalna, która głosi, że deja vu to nic innego jak wspomnienia z wcześniejszych wcieleń.

W tej opcji wychodzi na to, że najzwyczajniej w świecie już daną sytuację raz przeżyliśmy, tyle tylko, że w całkowicie innym wcieleniu i w momencie jej wykonywania nasza pamięć odtwarza wcześniejsze wrażenia. Istnieje także takie wytłumaczenie, że deja vu to nic innego jak kontakt człowieka z siłą wyższą, wszechwiedzącą od której uzyskuje się informacje na temat najbliższej przyszłości bądź danej chwili. Jednak ze względu na fakt, że nie jesteśmy przygotowani na stały kontakt z tą istotą, ogranicza się on jedynie do tych kilku sekund dziwnego uczucia. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteśmy godni tego, by obcować z siłą, która nas prowadzi i która określa nasze życie. To uczucie już przebytego zdarzenia, niemożliwego w rzeczywistości jest jakby próbą obcowania z własnym losem, podejrzenia przyszłości i tego co nas czeka w życiu. Na nasze nieszczęście jesteśmy od tego bytu bardzo szybko izolowani, i nie mamy możliwości ponownego wglądu w swoją przyszłość, dopóki znów nie pojawi się ta chwila nieuwagi z jego strony.