Habujah

Habujah        

Opiekun urodzonych od 25.02 do 29.02

Cechy jakimi obdarza: spokój ducha, równowaga, oświecenie.

Kontakt z Nim u dzieci ześle powrót do zdrowia, zaś u wszystkich pomoże panować nad złością i agresywnością.