Elemiah

Elemiah         

Opiekun urodzonych od 5.04 do 9.04

Cechy jakimi obdarza: ambicja, poczucie własnej wartości, entuzjazm, dynamizm

Kontakt z Nim pomaga w wewnętrznym oczyszczeniu, pracy nad swoimi słabościami.