Czakry

Czym są czakry?

czakryŻadne istnienie nie byłoby możliwe bez energii, szczególnie teza ta potwierdza się jeśli chodzi o życie ludzkie. To energia przekazywana przez czakry w znaczący sposób wpływa na jakość naszego życia, zdrowie, powodzenie w najważniejszych życiowych kwestiach. Czakra jest centrum energetycznym w ciele człowieka, które najpierw gromadzi, magazynuje, by potem przekazać nam energię niezbędną do życia. Człowiek posiada siedem głównych czakramów, które biegną wzdłuż kręgosłupa. Związane są one z najważniejszymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Pierwszy z czakramów znajduję się u podstawy kręgosłupa, siódmy zaś na czubku głowy. Jeśli działają prawidłowo możemy cieszyć się powodzeniem w uczuciach, obfitością w finansach, dobrym zdrowiem, czy powodzeniem zawodowym. Energia znajdująca się w czakrach jest w ciągłym ruchu wirowym.  Jeśli przepływ zostałby zablokowany, bądź doszłoby do przeładowania jej, doprowadzić może to do zaburzeń umysłu i ducha człowieka.

Zaburzenia przepływy energii

Gdy dostrzegamy pojawiające się nagle problemy w życiu osobistym, w znalezieniu dobrej pracy, nie potrafimy czuć bliskości z ukochaną osobą, najmniejsze kłótnie urastają do rangi kłopotu, pogarsza się nagle nasze zdrowie czy samopoczucie, bez wątpienia źródła problemu można poszukiwać w zaburzeniu funkcjonowania czakr. Jest to niezwykle rozbudowany i połączony ze sobą system. Rzadko jest jednak tak, iż problemy które dostrzegamy wynikają z zaburzonego działania jednej czakry. Dla pewności, iż problem został rozwiązany należy pracować nad „uzdrowieniem” nie jednego centrum energetycznego, a starać się wszystkie ze sobą równoważyć i pomóc w ich synchronizacji.

Czakrę 1 z 7 należy zsynchronizować w przypadku dolegliwości takich jak:

brak akceptacji siebie, własnego wyglądu, ciała, zagubienie sensu własnego życia, brak motywacji do choć najmniejszych zmian,  choroby, brak zrozumienia działania własnego organizmu

Pracę nad czakrą 1 z 2 warto rozważyć w przypadku:

problemów z wszelkimi nałogami (alkohol, papierosy, narkotyki, a nawet hazard itp.), zauważalnych problemów natury materialnej,  przemocy, gdy padamy ofiarą przemocy lub gdy w nas samych wytwarza się wyjątkowa agresja, braku twórczości, trudności ze zrozumieniem sztuki, kłopotów seksualnych, braku jakichkolwiek autorytetów życiowych, w przypadku gdy widzimy jedynie w sobie słuszne działania, trudności w nawiązywaniu nowych znajomości, kontaktu z otoczeniem

Należy podjąć próbę zrównoważenia czakry 1 i 3 w przypadku problemów zdrowotnych takich jak:

bulimia, anoreksja

Próbę synchronizacji czakry 1 i 4 należy podjąć w przypadku:

depresji, gdy negatywne emocje zaczynają pchać nas do działania, problemów z odnalezieniem szczęścia w uczuciach, trudności z powstrzymywaniem emocji, agresji

Próbę zrównoważenia trzech czakr ze sobą – 1 z czakrami 4 i 7 podejmujemy w przypadku:

problemów rodzinnych, zaburzonych wzajemnych relacji, braku zrozumienia z własnymi rodzicami, trudności komunikacji z wewnętrznym rodzicem bądź dzieckiem

Należy zrównoważyć czakrę 2 z 4  w przypadku:

zerwania więzi między seksem, a miłością, braku dojrzałości uczuciowej, nieumiejętność stworzenia trwałego związku, gdy obecny związek przeżywa kryzys przez Twą zaborczość czy nadmierną zazdrość,  problemów psychicznych

Zrównoważenia czakry 1 z 2 oraz czakrą 4 dokonujemy gdy:

brak nam wiary w siebie, przekonanie o własnej nieudolności, nieodpowiednio postrzegamy własną rolę społeczną, pojawia się poczucie ubóstwa, dokuczliwej nędzy, mamy bardzo niskie poczucie swojej wartości

Czakrę 2 należy zsynchronizować z 5 w przypadku:

nieumiejętności odnalezienia własnego miejsca w świecie, odczuwamy trudności z wyrażeniem siebie, pojawiają się problemy z realizacją swoich pomysłów

Zrównoważenie czakry 3 z czakrą 6 może pomóc w przypadku:

oderwania od rzeczywistości, nieumiejętność rozwinięcia własnej duchowości, niezrozumiałych lęków przed jej rozwojem

Zestrojenie czakry  5 i 6 oraz czakrą 7 może przynieść ulgę gdy dostrzegamy:

odciągający się, spowolniony rozwój duchowy, brak potencjału, nieudolność w podjęciu próby samorealizacji, problem z nawiązaniem kontaktu z Aniołami