Runy

Wróżby z Run


Runy
– alfabet runiczny czyli Futhark nazwany tak od pierwszych 6 run, czyli f-u-th-a-r-k, używany był do zapisu przez ludy germańskie. Obecnie najczęściej używany jest w obrzędach magicznych. Ludy nordyckie głoszą, iż runy podarował im bóg Odyn.Run

Futhark zawiera 24 runiczne litery – znaki oraz jedną przez niektórych nie uwzględnianą – runę pustą (białą). Run nie należy mylić z alfabetem, którym napisana została literatura, bądź którym pisano listy. Runy to alfabet, którym każdy z nas, chcąc pracować nad sobą, rozwijać się, opisać może własne życie. Polskie słowo runy pochodzi Staronordyckiego słowa od „RUN” które oznacza tajemnicę, lub sekret. Runy to bardzo silne energetyczne znaki które pomagają odnaleźć związek człowieka z wszechświatem, układając się w pierwotny kosmiczny alfabet. Rozróżniamy trzy sposoby wróżenia z Run, są to: – Runa Odyna, – Trzy Runy, – Koło Żywiołów.

Runa Odyna: Ta forma wróżby odpowie nam na jedno, konkretnie postawione pytanie. Uwaga – nie oczekujmy jednak, iż uzyskamy konkretną odpowiedź „TAK” lub „NIE”. Znaki wskazane przez wylosowaną runę mają wskazać nam jedynie ścieżki i możliwe rozwiązania zagadnienia. W tym konkretnym przypadku należy unikać zadawania pytań, które rozpoczynają się w następujący sposób „Czy…”, nie uzyskamy wówczas bowiem satysfakcjonującej nas odpowiedzi. W Runie Odyna należy zadawać pytania które mają wskazać możliwe następstwa naszych działań, a więc „Jak potoczy się…” bądź „Co można zrobić, by…”. Wówczas, przy umiejętnej interpretacji znaków wskazanych przez Runę, odczytać można bardzo konkretne rady i wskazówki, które należy odpowiednio zinterpretować. Przemyśl bardzo dokładnie pytanie, które chcesz zadać, skoncentruj się na konkretnej sprawie, odczekaj chwilę, by zebrać myśli, a następnie wylosuj Runę…

Trzy Runy: Jeśli chcemy mieć szerszy wgląd w nurtujące nas sprawy, dowiedzieć się nie tylko jak je rozwiązać, ale również czym zaistniałe wydarzenia są spowodowane i czym mogą one dla nas skutkować na przyszłość, należy zastosować wróżbę Trzech Run. Opisując w niewielkim skrócie rozkład Run wskazują one: Poczynając od lewej – strony serca, pierwsza mówi o przyczynach zaistniałego problemu, daje odpowiedź na pytanie „dlaczego?” ale również wyjaśnia, jakie nasze ewentualne błędy doprowadziły do sytuacji. Druga – środkowa Runa pokazuje możliwości rozwiązania, ścieżki, które należy podjąć, by wyeliminować problem, bądź przybliżyć szczęście, jeśli zadawane pytanie wiąże się z pozytywnymi aspektami naszego życia.

Zadaniem trzeciej Runy jest pokazanie skutków wydarzeń, tego, co może spotkać nas w najbliższym czasie, jeśli zastosujemy się do wyroczni. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, iż efekty będą pozytywne za każdym razem. Może zdarzyć się bowiem, iż Runy będą ostrzegać nas w ten sposób, aby umożliwić jednocześnie ominięcie szkodliwych dla nas kroków.To jak zinterpretujemy radę uzyskaną w ten sposób zależy jedynie od nas. Jeśli oprzemy się na Opisie Germanii, jest to być może metoda najbliżej związana z dawnym sposobem. Zastanów się zatem nad sytuacją którą chciałbyś rozwiązać za pomocą rad Run, skoncentruj się na niej, zaczekaj chwilę i wylosuj trzy Runy…

Koło Żywiołów: Koło Żywiołów jest to wyrocznia, która za zadanie stawia sobie zwrócenie naszej uwagi na nas samych! Dzięki niej mamy możliwość zajrzenia we wszystkie sfery naszego życia, ale również w głąb nas samych, wskazuje gdzie leżeć może źródło naszych problemów, ale też radości. Pierwsza Runa to Runa ognia, odpowiada bezpośrednio za stan naszego ducha, drugą jest Runa Ziemi która daje wiedzę o naszym ciele i fizyczności. Trzecia z rzędu jest znakiem wody będąca uczuciami, czwarta zaś Runa w powietrzu jest zawieszona, mówi o naszym umyśle oraz pojmowaniu sytuacji nas otaczającej. Piąta – najważniejsza Runa – to runa człowieka, która podsumowuje wszystkie informacje z czterech podstawowych Run. Pomaga w łatwiejszy sposób wyciągnąć sens z ich przesłania.

18_BERKANOBERKANO Runa piękna – związana z kobiecością. Jej ścisłe tłumaczenie oznacza brzozę. By odnaleźć znaczenie tej runy trzeba byłoby wczuć się w energię żeńską. Gdy kobieta przeżywa swe życie z optymizmem, w sposób pozytywny, ścieżka jej życia jest nakreślona jasnością. Należy pamiętać, że Twoje postępowanie, zaangażowanie w to co dzieje się dokoła, wpływa nie tylko na Ciebie, ale również rodzinę, najbliższych. Bierzesz odpowiedzialność nie tylko za siebie – za wszystkie osoby, dla których Twoje życie ma największy sens. Energetycznie należy do kręgu ZIEMI Odpowiednik litery B.

 

1_FEHUFEHU Runa związana jest z dobrobytem zarówno tym materialnym, jak i duchowym. Obraz przypisany Runie (przedstawiał krowy) świadczył o bogactwie posiadacza. Mimo zmiany jej obrazu, do dziś dnia Runa jest symbolem naszego bogactwa, złota i pieniędzy. Określa stosunek do tego co obecnie posiadamy. Energetycznie należy do kręgu OGNIA. Odpowiednik litery F.

3_THURIZASTHURISAZ Runa zwyczajowo związana z pojęciem aktywnej obrony. Jej symbol odczytujemy jako tarczę. Jej rysunek przedstawia agresywnego olbrzyma. W zależności od sytuacji, odczytywać ją należy jako atak bądź obronę. Energetycznie należy do kręgu OGNIA.
Odpowiednik dźwięku Th, nie występuje w języku polskim.

4_ANSUZANSUZ Runa powiązana z inspiracją, natchnieniem, jest symbolem kontaktu z Siłą Wyższą. Jej rysunek jest symbolem płaszcza Odyna. To bóg który ofiarował ludziom runy, które zebrane w alfabet (starszy futhark) pozwalały i do dziś pozwalają zapisywać nam myśli. Runy to zbiór liter i znaków magicznych. Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA. Odpowiednik litery A.

11_ISAISA Runa związana jest z przeczekaniem, ukryciem się w celu uniknięcia odpowiedzialności za swoje działania. Jej nazwa oznacza „LÓD”, a rysunek przedstawia kryształ. Runę Isa porównać można śmiało do lodu, który skuł na zimę rzekę. Pod nim jednak w dalszym ciągu toczy się normalne życie. Przyjdzie wiosna, energia słoneczna stopi lód i znów trzeba będzie stawić czoła życiu. Ucieczka to nie rozwiązanie, to jedynie odkładanie problemów na później. Isa jest runą symbolizującą osoby z ogromnym poczuciem humoru, cierpliwością, lubiących rozmyślenia i skupienie. Energetycznie należy do kręgu WODY. Odpowiednik litery I.

12_JERAJERA Runa związana z czasem, jego przemijaniem, cyklicznością pewnych wydarzeń. Cokolwiek robimy, róbmy po kolei. Mieszanie działań może jedynie zaszkodzić ostatecznemu rezultatowi. Znaczenie Runy Jera porównać można do żniw. Zanim wyjdziemy, by zebrać obfite plony, czeka nas bardzo wiele ciężkiej i mozolnej pracy. Kiedy jednak nadejdzie czas zbioru, tego co jest owocem naszego wysiłku, ciężka poprzedzająca ten moment praca, pozostanie miłym wspomnieniem. Energetycznie należy do kręgu WODY.
Odpowiednik litery J.

22_INGWAZIWAZ Runa która jest oznaką równowagi emocjonalnej. Jej nazwa oznacza cis. Cis w przeszłości postrzegany był jako drzewo święte, ze względu na to, otaczane było szczególną opieką. Gałęzie cisu, wykorzystywane były do produkcji łuków, które służyły do polowań, dając naturalnie życie łowcom, zaś zwierzynie śmierć. Wyciąg z soku tego drzewa był silną trucizną, którą zatruwano strzały. Jego odpowiednie rozcieńczenie okazywało się jednak lekarstwem, stąd legenda na temat jego świętości. Energetycznie należy do kręgu ZIEMI. Odpowiednik litery E.

14_PERTHROPERDO Runa związana z losem. Perdo pozostaje pod wpływem Norn, przędą one nić życia ludzkiego. To od nich zależy, czy okaże się ona długa i mocna, czy cienka i jej zerwanie jest jedynie kwestią czasu. Norny są znane również jako Parki bądź Mojry pilnują, by nasze życie było zgodne z tym, co dane jest nam doświadczyć w obecnym wcieleniu. Zejście z przypisanej ścieżki przeznaczenia początkowo skutkuje napomnieniami i wskazówkami, jak należy wrócić na właściwy tor. Jeśli jednak uparcie dążymy pod prąd, a delikatne wskazówki są lekceważone, Norny zerwą nić życia. Energetycznie należy go kręgu WODY. Odpowiednik litery P.

16_SOWILLOSOWILO Tłumaczenie jej nazwy oznacza słońce, a jej rysunek symbolizuje promień słońca. Jest Runą związaną ze zwycięstwem. Runa Sowilo jest symbolem trzech cech charakteru, które należy stosować, chcąc osiągnąć sukces. Działajmy tak jak postępuję mędrzec, wojownik oraz mag w jednym. Dyplomacja okaże się dla Ciebie korzystniejsza niż taktyka stricte wojenna. Dopiero, gdy widzisz, iż nie ma innego rozwiązania, sięgnij po oręż. Energetycznie należy do kręgu OGNIA. Odpowiednik litery S.

17_TIWAZTIWAZ Runa jest związana z synem Odyna – Tyrem. Jej rysunkiem jest symbol grotu i strzały. Tyr był postrzegany wśród bogów jako strażnik etyki wojownika. Tiwaz ściśle wiąże się ze sposobem działania w świecie, który nas otacza. Należy pamiętać, że kierowanie się chciwością spowodowaną nienawiścią w życiu, może jedynie zaszkodzić i zablokować efekty naszych działań. Koniecznie należy ocenić powody naszego działania, jeśli po krótkim namyśle nie stwierdzimy w nim powyższych aspektów, zacznij realizację planów, gdyż okoliczności będą Ci sprzyjać. Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA. Odpowiednik litery T.