Nelchael

Nelchael        

Opiekun urodzonych od 2.07 do 6.07

Cechy jakimi obdarza: wyczucie piękna, dobroć, lojalność, sprawiedliwość.

Kontakt z Nim przyczynia się do rozwijania własnej tożsamości i samorealizacji, przynosi pomoc naukowcom i artystom.