Vevaliah

Vevaliah        

Opiekun urodzonych od 24.10 do 28.10

Cechy jakimi obdarza: entuzjazm, radość z życia, pomyślność.

Kontakt z Nim uwolni od niepokoju i spod ucisku.