PRZEPOWIEDNIE I JASNOWIDZENIE

Od zarania dziejów ludzkość fascynują przepowiednie. Jasnowidzenie było z jednej strony piętnowane i uważane za znak szatana, z drugiej – postrzegane przez pryzmat wiary jako element mistycyzmu. Mistycy, jasnowidze wzbudzali i strach i zainteresowanie. Ich przepowiednie są przedmiotem badań przez ostatnie wieki, aż do współczesności.

Najsłynniejszym z jasnowidzów jest prawdopodobnie Nostradamus, lecz jego przepowiednie są zawoalowane, mało precyzyjne i wielu  badaczy twierdzi, że ich interpretacja często jest mocno naciągana.

Jednak nie trzeba szukać daleko. Znana niemiecka mistyczka i stygmatyczka Teresa Neumann, żyjąca w pierwszej połowie XX wieku (zm. 1962 roku) przepowiedziała m.in. klęskę Hitlera, uwolnienie się Polski spod jarzma niemieckiego i radzieckiego. Polsce przepowiedziała także rozszerzenie granic oraz statut stolicy zjednoczonej Europy.

Niesamowitą sprawdzalność miały i mają  nadal wizje bułgarskiej jasnowidzki. Baba Wanga (Vanga) żyła w latach 1911-1996. Jej przepowiednie nie dość, że były niezwykle dokładne, to dotyczyły kilku tysiącleci do przodu. Kobieta była pół analfabetką, a jednak zdarzało jej się mówić w wielu z pewnością nieznanych jej językach, jak również potrafiła opisać topografię miejsc, których nigdy nie odwiedziła, a nawet, gdyby tam się znalazła, to jako osoba niewidząca (wypadek z dzieciństwa odebrał jej wzrok) nie miała szans czegokolwiek zobaczyć.

Jej wizje dotyczą Europy, świata, ale także i konkretnie Polski. Które z jej przepowiedni się sprawdziły? Może trudno w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Baba Wanga przepowiedziała dojście do władzy Hitlera i początek drugiej wojny światowej, wstąpienie na scenę polityczną Michaiła Gorbaczowa, rozpad ZSRR, katastrofę w Czarnobylu, zatopienie okrętu Kursk, (co niewyobrażalne – podała NAZWĘ okrętu), wojnę w Nikaragui oraz Libanie, ataki na WTC, śmierć cara Bułgarii Borysa III, Praską Wiosnę.

Nigdy nie spisano wszystkich przepowiedni bułgarskiej jasnowidzki, dlatego oszacowano jedynie, że sprawdziło się dotąd ponad 70% jej wizji.

W najbliższej przyszłości Baba Wanga przepowiedziała między innymi, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych zachoruje na ciężką, nieznaną chorobę, w wyniku której straci słuch, a jego mózg ulegnie częściowemu uszkodzeniu. Ma także dojść do wielkiego kryzysu gospodarczego i zamachu na życie Władimira Putina, którego dokona jego osobisty ochroniarz. Wizje mówią także o katastrofach naturalnych: w Rosji ma spaść potężny meteoryt, który zniszczy wszystko w promieniu kilkuset kilometrów, zaś w Azję uderzy kolejne potężne Tsunami.

Na dalszą przyszłość Baba Wanga przewidziała wynalezienie nowego źródła energii i wysłanie załogowego statku na Wenus (2028 rok). Od 2046 roku każdy ludzki organ naukowcy będą umieli stworzyć od podstaw,a transplantacja ma się stać najbardziej efektywną metodą leczenia. Podczas ataku w 2066 roku na „Muzułmański Rzym”, Stany Zjednoczone po raz pierwszy użyją broni klimatycznej, która spowoduje całkowite ochłodzenie klimatu na terytorium wroga.

To tylko kilka ze znanych przepowiedni dla Europy i świata. Poza wizjonerstwem Baba Wanga posiadała zdolność uzdrawiania oraz czytania przyszłości osób, z którymi się zetknęła osobiście.

W Polsce również mamy jasnowidza, który od lat przepowiada przyszłość dla naszego kraju z mniejszym lub większym skutkiem. Krzysztof Jackowski przede wszystkim jednak chwali się swymi wybitnymi osiągnięciami w zakresie wizji dotyczących konkretnych osób i związanych z nimi zdarzeń kryminalnych, lecz trudno o potwierdzenie, jakoby jego wizje pomogły w odnalezieniu osób zaginionych żywych lub martwych.
Podobno, gdy Andrzej Lepper zapytał go w 2009 roku, kto wygra wybory prezydenckie, Krzysztof Jackowski miał powiedzieć: „Na pewno nie Kaczyński. Lecha Kaczyńskiego nie ma. Nie wiem dlaczego. On śpi.” Jednak poza słowami Andrzeja Leppera nie ma na to potwierdzenia.

Parę przepowiedni Jackowskiego sprawdziło się, lecz były to przepowiednie bardzo ogólne, jak przyszłość Kukiza w polityce, rekonstrukcja rządu PiS, początek „rozpadu” UE, czy kryzys imigrancki. Na rok 2012 wizje Jackowskiego sprawdziły się w zaledwie 20%.

Co zatem przepowiada jasnowidz na rozpoczęty właśnie rok?

Nie przewiduje Oskara dla filmu „Zimna wojna”. Zapowiada odsunięcie się Donalda Tuska z polityki, zarówno w UE jak i w kraju. Wybory z poparciem około 40% wygra PiS, Ryszard Petru odwróci się od koalicji opozycji. Wieszczy także jakieś powstanie w Europie i duże niepokoje związane z terroryzmem.

Który z jasnowidzów będzie miał rację? Czy ich przepowiednie się spełnią? Kto naprawdę ma nadprzyrodzony dar, a kto jest tylko sprytnie dobierającym słowa przeciętnym człowiekiem?

Przekonamy się za 12 miesięcy.